ParkAllePrivatskole

Park Allé Privatskole er en friskole, som lægger stor vægt på faglighed i undervisningen, gode relationer og ro til læring.

Bevægelseselementet i hverdagen er daglig træning indenfor kampkunst, som er et vigtigt element i elevens hverdag, med koncentration, nærvær, fokus, udholdenhed, disciplin og styrke i centrum.

Vi arbejder målrettet med trivsel og relationer i vores fag Globalt medborgerskab, ligesom dimensionen af Ret, Pligt og Ansvar er en del af faget.

Asiatisk udsyn kommer til udtryk i kinesisk sprogundervisning fra 4.klassetrin, som sammen med Grundtvig viser vejen til ordentlighed, respekt for hinanden, og ligeværd.

Under menuerne på vores hjemmeside, kan du få mere indblik i, hvad vi står for og gerne vil som skole.

Velkommen til vores hjemmeside.

karate 5 kl.png

Indkaldelse til skolens ordinære generalforsamling torsdag d. 27. april kl. 18.30

Indkaldelse til Park Allé Privatskoles ordinære generalforsamling torsdag d. 27. april 2017 kl. 18.30 i Multisalen

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Den tilsynsførende aflægger beretning.

3.       Bestyrelsen aflægger beretning.

4.       Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.

5.       Bestyrelsen forelægger budget 2017 til orientering.

6.       Orientering om valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen.

7.       Indkomne forslag.

"Stk.. 2: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse."

Information om procedure mm ved generalforsamling:

I kan læse om regelsættet for generalforsamlinger i vedtægternes §14.

Vedtægterne findes på skolens hjemmeside.

Fra skolens vedtægter §14 kan nævnes:

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Kan sendes på mail til Anne Mette Rasmussen på am@parkalleprivatskole.dk eller over intra.

Årsrapporten og evt indkomne forslag, udsendes til forældre og skolekredsmedlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Hvert medlem har en stemme. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Valghandlingerne er hemmelige, hvis mindst ét medlem ønsker det.

 

Venlig hilsen bestyrelsen på Park Allé Privatskole

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231