ParkAllePrivatskole

Trivselsmåling september 2016

Vi har på Park Allé Privatskole gennemført vores første elev-trivselsmåling. Trivselsundersøgelsens resultater kan læses ved at følge de to link nederst i denne artikel.

I slutningen af august og begyndelsen af september gennemførte vi en trivselsundersøgelse på Park Allé Privatskole blandt alle skolens klasser. I alt 99% af skolens elever deltog, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

Den efterfølgende proces er, at lærerne diskuterer resultaterne for de enkelte klasser med deres team. Herefter præsenteres resultaterne for klassen, og der diskuteres hvilke tiltag, der eventuelt skal sættes ind. Herefter udarbejdes en handleplan for de udpegede indsatsområder.

Der følges løbende op på, hvordan det går med at nå målene og i efteråret 2017 gennemføres en ny trivselsmåling.


Jette Likart Jensen
Viceskoleleder

http://www.parkalleprivatskole.dk/pdf/0.-3.Skolerapport.pdf

http://www.parkalleprivatskole.dk/pdf/4.-9.Skolerapport.pdf

Trivselsmåling Indsatsområder

Skolen har sammen med personale og elever analyseret resultatet af trivselsundersøgelsen, og er nået frem til følgende overordnede indsatsområder.

Udfordringen for skolen har helt klart været lokaleforholdene for især vores udskoling. Vi er midt i en ombygningsfase der forventes færdig slut november. Bla indeklimaet har været en udfordring i midlertidige lokaler, hvor vi d. 1. oktober 2016 har taget helt nyistandsatte lokaler i brug til vores udskoling med fokus på lys, plads og indeklima. Med et tiltag som nye lokaler forventer vi derfor at trivslen på dette område allerede er væsentligt forbedret.

Vi er på plads med faglokaler fra uge 46, hvorfor vi også her forventer forbedring. Ikke at have faglokaler og dermed skulle på besøg ude i byen, har været en udfordring.

Trivsel generelt er altid et indsatsområde. Vi har udarbejdet og iværksat en trivsels og antimobbestrategi i foråret, og yderligere prioriteret at uddanne personale i bla Maryfondens trivsles og mobbemateriale. Vi har fokus på trivslen i klasserne med særligt fokus på klassefællesskabet i løbet af efteråret, og kan allerede mærke en forandring. På forældremøderne arbejdes med fællesskab, værdier og trivsel, og bla legegrupper opfordres til at blive prioriteret i alle klasser.

I de enkelte klasser er der besluttet tiltag af forskellig karakter. En klasse arbejder i efteråret under temaet Det gode liv med fokus på fællesskab og sammenhold. En anden klasse har iværksat legeaftaler forud for hvert frikvarter. En tredje klasse arbejder forebyggende med Maryfondens materiale. Fælles for alle klasser er, at trivsels er på dagsordenen hver uge i timen Globalt medborgerskab og aftaler for den fremadrettede gode skoledag for alle iværksættes.

Oprydning, ordentlighed og opfølgning er et besluttet ekstra indsatsområde for hele skolen i efteråret. Fokus på sprogbrug, opfølgning på oprydning, italesættelse af hvordan man passer på skolen, på hinanden og på tingene omkring os er iværksat. Opfriskning omkring skolens regler er iværksat. Indgangsområderne er allerede mærkbart pænere. Når skolens ombygning er afsluttet sidst i november forventes at blive helt pænt på skolen igen.

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231