ParkAllePrivatskole

Strategi mod digital mobning

Digital mobning er et fænomen som i høj grad også kræver opmærksomhed. Den digitale mobning kan foregå hele døgnet, og giver således ikke ofrene fred på noget tidspunkt. Her kan skolen forebygge med undervisning og viden om digital mobning til hele klassen, samt sætte rammerne for en dagligdag, hvor det ikke er lige til, at komme til de sociale medier, sms’er mm.

Igen er forældrenes ansvar en stor og vigtig del af det forebyggende arbejde. På forældremøderne på mellemtrinnet og i udskolingen er det et punkt på dagsordenen som forebyggende tiltag. Forældre opfordres til at holde øje med deres børns færdsel på nettet, være medlemmer på de samme medier som deres børn, samt tale med deres børn om vigtigheden af den gode tone og omgangsform på nettet. Forældrene opfordres til at kontakte hinanden, hvis de oplever eller hører om adfærd på nettet, der behøver voksen indblanden.

Forebyggelse i det daglige:

v  På PAP er mobiltelefonerne lagt væk hele skoledagen, også i pauserne.

v  Klasserne arbejder med forebyggelse af digital mobning, samt sprog og omgangsformer på nettet, både i GM timerne og som temadage, bl.a. i den årligt tilbagevendende Uge Sex. Her arbejdes bla med adfærd på nettet via dilemmaer fra dagligdagen. Undervisningsmateriale fra bla Red barnet, Mary fonden, Sex og Samfund samt Børns vilkår benyttes.

v  Klasserne udarbejder enkeltvis handleplaner for trivsel og forebyggelse af mistrivsel. Handleplanerne evalueres årligt, og hænger i klassen synligt for alle.

v  Opståede episoder kan drøftes i klassen som eksempler.

v  Opståede episoder tages altid op med de involverede elevers forældre.

v  Digital omgang er et punkt på forældremøderne

 

Hvordan bliver vi opmærksomme på mistrivsel/mobning?

Oftest vil mistrivsel vise sig i en ændring i adfærd hos børnene. Vi vil altid reagere på ændret adfærd, enten ved at tale med eleven, eller elevens forældre. For at vi som skole kan reagere, er det vigtigt, at vi kender til problemstillingen. Det er derfor vigtigt, at alle tager ansvar og fortæller, hvis de er bekymrede eller oplever noget, der skal reageres på.

 Ved jævnligt at tage temperaturen på trivslen i klassen, kan vi blive opmærksomme på eventuel mistrivsel eller mobning. Vi kan bruge: klasseundersøgelser, humørbarometer, klassesamtaler med hele klassen eller kønsopdelte samtaler, samt elevsamtaler. Vigtigheden af et velfungerende forældresamarbejde må igen understreges, da vi i skolen ikke altid ser alt. Især de ældre elever kan være gode til at skjule mistrivsel.

Handleplan 7b.jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231