ParkAllePrivatskole

Optagelse på Park Alle Privatskole

Park Allé Privatskole optager elever på alle klassetrin. Alle kan få deres barn optaget, hvis der er plads på klassetrinnet og hvis skolen vurderer, at barnet både fagligt og socialt kan integreres med succes i den pågældende klasse. Børn, der ønsker optagelse i børnehaveklassen skal være fyldt 6 år inden 31. december i det år, hvor barnet starter skolen.

Principper for optagelse ud fra ventelisten:

1. Børn, der har søskende på skolen. Definition af søskende: Børn, der deler husstand med et barn, der går på skolen.

2. Børn efter anciennitet på ventelisten, der ønsker pladsen på det aktuelle tidspunkt.

3. Skolen prioriterer en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger

Det er til enhver tid skolens vurdering, om vi kan tilbyde en plads, der er gældende.

 

Når man som forældre ønsker sit barn optaget på skolen, udfylder man og sender den elektroniske blanket under Opskrivning.  Der indsættes derefter 450 kr. kr. på Konto nr. 1131536 Reg. nr. 5470

i opskrivningsgebyr, der ikke refunderes, også selvom barnet ikke opnår optagelse. Man er først optaget på ventelisten, når betalingen er registreret.

 

Barnet er nu indmeldt på ventelisten og i vil først blive kontaktet når et tilbud om plads bliver aktuelt.

Når der bliver en ledig plads i en klasse, kontakter skolen forældrene til det barn, der står først på ventelisten efter gældende principper til klassetrinnet. Der aftales et møde, hvor forældrene og skolelederen deltager. Her vurderes det, om barnet skal på besøg i klassen eller er klar til at starte. Efterfølgende afholdes et møde mellem klasselæreren, barnet samt forældrene. Til denne samtale med barnet, orienteres om barnet både fagligt og socialt, lidt om familien, om skolens hverdag, regler og forventninger til eleverne og forældrene. Hvis begge parter herefter er enige om, at der kan etableres et frugtbart samarbejde, optages eleven umiddelbart.

Skolen bruger den første måned til at vurdere, om den nye elev falder godt til, dvs. bidrager positivt i hverdagen og om klassen tager godt og ordentligt imod. Dette er forudsætninger for, at eleven kan fortsætte på skolen og få en god oplevelse af skolegangen.

Betaling:

 

Det koster 1475 kr i skolepenge hver måned i 12 måneder at gå på Park Allé Privatskole. Når man får tilbudt en plads, betaler man oveni et opstartsgebyr på 1475 kr. Gebyret betales så snart man accepterer pladsen. Skolepengene betales fra første dag eleven er i klassen. Efter den første måned, og efter at det er konstateret at eleven skal blive i klassen, betales et depositum på 3 mdr’s skolepenge. De sidste 3 måneder i skoleforløbet er dermed betalt. Man har 3 måneders opsigelse. Vurderer skolen, at samarbejdet skal stoppe før tid, får man sit depositum refunderet.

foto-(16).jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231