ParkAllePrivatskole

Kampkunst koncept Park Allé Privatskole

Vision og værdier for PAP Kampkunst

1 Vision

PAP-Kamp vil…

? … være med til at give PAP et positivt renommé og synlighed i lokalsamfundet.

? … igennem tanke, ord og handling, arbejde for at være til gavn for den enkelte elev, skolen og for samfundet.

? … skabe, udvikle og vedligeholde positive relationer indadtil (klassen/skolen) som udadtil (lokalområdet/samfundet).

? … tage udgangspunkt i en helhedstanke. Dette indbefatter, at der vil tages hensyn til og fokuseres på elevernes velvære og sundhed på det fysiske plan såvel som på det mentale plan. Dette gælder inden for som uden for skolens rammer samt i livet som helhed.

? … sikre eleverne en kontinuerlig uddannelse og udvikling inden for de kampkunstfaglige, sociale og personlige kompetencer.

karate 5 kl.jpg
blad.jpg

Kampkunst koncept

2 De 5 grundværdier

1. Søg den perfekte karakter:

Heri skal søges den perfekte karakter for en selv. Positive træk skal ved træningen af krop og sind fuldkommengøre ens karakter, når man samtidig følger etiske regler i dagligdagen. Gøres dette til en vej igennem livet, opnår man den optimale opmærksomhed omkring sine vaner og dermed en bedre karakter.

Disse træk kan f.eks. bestå af følgende:

Ydmyghed:

-at være høflig over for den eller dem man omgås.

-at undgå praleri eller overdreven tilfredshed med sig selv.

Disciplin (ydre):

-at følge retningslinjer og regler for adfærden i sammenhæng med trænings- og skoleaktiviteter.

Disciplin (indre):

-at observere sine mentale vaner og tanker.

-at opøve evnen til at se forskellen mellem positive og negative tanker og følelser og deres virkninger på en selv og andre.

-at bevidst, vælge og dyrke de positive sindstilstande og deres virkninger – og fravælge de negative.

2. Ærlighed:

Ærlighed over for sig selv og over for andre mennesker. Ærlighed kan også indbefatte åbenhed:

-at oplyse om sine beslutninger og handlinger og derved at gøre det nemt for andre at gennemskue og få indsigt i dem.

-at være direkte i tale og handling uden at skjule noget; at udvise tillid og fortrolighed.

-at være modtagelig og lydhør for nye ideer og initiativer.

3. Stræbsomhed

Altid være kritisk med det man laver. En ufravigelig oprigtighed over for sig selv, om det nu er den maksimale indsats man har ydet. Dette gælder i alle livets forhold.

I stræbsomhed ligger også fightervilje:

-at være vedholdende og kæmpe hårdt for at opnå et godt resultat.

4. Respekt

-at anerkende andres værdi som mennesker.

-at ønske for andre, hvad man ønsker for sig selv.

Respekt er også omsorg for andre:

-at være venlig, hensynsfuld og hjælpsom.

5. Selvkontrol

Vær ikke aggressiv eller voldelig i adfærd. Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold og samtidig en ansvarlighed over for det som man repræsenterer (skole, forening, familie o.lign.).

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231