ParkAllePrivatskole

Hvorfor Grundtvig?

Grundtvig er kendt som ophavsmand til bl.a. friskoleordningen, som gør op med vanetænkning, ubevidste traditioner og missionerende undervisning.

Han lægger vægt på frisind, som betyder, at man selv har en stærk mening, man slås for, og giver modstanderen den samme ret.

Oplysning i denne sammenhæng er generelt oplæg til debat via viden og informerede valg.

Hovedbudskabet er en optimistisk og livsglad tilgang til livet, som med engagement og kærlighed skal leves lige her og nu, og som man skal tage aktiv del i og forsøge at få det bedste ud af.

grundtvig2
ampkunst

Hvorfor Kampkunst?

Der er lang erfaring for, at kampkunst udvikler koncentration, fokus, vedholdenhed, kropskontrol koordination og fysisk og mental styrke samt skaber respekt. Kort sagt en sund sjæl i et sundt legeme.

Nogle af ideologerne bag Park Allé Privatskole har mange års erfaring i, hvordan børn gennem kampkunsten tilegner sig værdier, som de kan tage med sig og drage nytte af i deres skole- og voksenliv. Værdier, der strækker sig langt ud over både det fysiske, mentale og sociale.

  • Fysisk: Den fysiske træning tager udgangspunkt i ”den motoriske guldalder,” som ligger mellem 8 og 12 år. Fra 6-8 år har hjernen udviklet evnen til at koordinere, og mellem 8 og 12 år har man så en optimal periode, inden hormonerne sætter ind og laver ”ballade”. Hvis børn på det udviklingstrin lærer koordination, rotation, balance og start/stop reaktioner,  vil det sætte sig som hjernespor, de kan trække på resten af livet. I den periode er børn generelt særligt gearet til motorisk læring og teknisk træning, men da de jo er forskellige også fysisk, skal de trænes med et individuelt fokus og på forskellige niveauer. Gennem regelmæssig træning udvikler eleverne gradvist en stærk og smidig krop, de har fuld kontrol over, og en mere end god kondition. Sideløbende oplever de mindre uro, højere koncentration, bliver i bedre humør og lærer nemmere, fordi alle kroppens funktioner er i top. På Park Allé Privatskole vil træningen i kampkunst for de mindste indeholde de samme elementer, men som alderstilpasset leg. Fra 10 års alderen vil træningen blive mere og mere specialiseret  indenfor kampkunst, men egentlig kamp vil tidligst komme på tale fra 7. klasse.
  • Mentalt: Man hører af og til, at kampkunst kan være urimeligt hårdt disciplineret. På skolen vil moderat disciplin være til stede i  træningen, men der undervises efter moderne, pædagogiske principper,  dog uden at miste den disciplin, der ligger i sagens natur. Eleverne lærer let form for meditation, som har til opgave at øge koncentrationen og  fokus, skabe indre ro og være 100 % til stede.
  • Socialt: I 60’erne blev der gjort op med autoriteterne, og lige siden er hierakiet i samfundet blevet udvasket. ”Alle er lige”. I kampkunsten lærer eleverne at forstå og fungere i et hierakisk fællesskab. De lærer ydmyghed og respekt for deres egen og andres kunnen og at være opmærksom på andre. De lærer, hvornår de bør være tilbageholdende og lytte/lære, hvornår de skal træde i karakter og stille sig frem, og at vi som mennesker intet er uden hinanden. Det vil give eleverne evnen til at kunne begå sig i mange samfundskredse og vise sig nyttigt, når der skal præsteres.

Hvorfor Karate mm?

I lighed med Dr. Matsumaes teorier har flere videnskabelige undersøgelser – også i Danmark - vist, at specielt asiatisk sport har en stærk indvirkning på læring og giver en meget høj grad af kropsbevidsthed og koordinationsevne.

Flere danske og europæiske undersøgelser viser, at udbyttet af undervisningen stiger betydeligt, når man lærer i forlængelse af fysisk aktivitet. En kombination af disse videnskaber skaber grundlaget for de bedste læringsmuligheder.  

Den mentale del går fint i tråd med Grundtvig, Kierkegaard, Matsumae og Mindfulness og er

udtrykt i 5 læresætninger:

  1. Søg den perfekte karakter – Vær høflig, beskeden, hjælpsom og imødekommende
  2. Vær trofast – vær troværdig, loyal, stabil og givende til fællesskabet.
  3. Vær stræbsom – træn og studér vedholdende, fokuseret og målrettet
  4. Respektér andre – Værdsæt andres kundskaber og behandl alle lige og med samme opmærksomhed
  5. Vær ikke voldelig i din fremtræden – undgå vold og sprogbrug, der opfordrer til vold.

”Det er ingen kunst at kæmpe 100 kampe og vinde dem alle – den sande kunst er at undgå de 99”. 

Kampkunst er i modsætning til kampsport ikke baseret på at vinde men at udvikle sig sammen med andre.

kampkunst_A
mindfulness

Hvorfor Mindfulness?

Mindfulness kan bedst oversættes til "bevidst nærvær" eller "fuld opmærksomhed", og det er den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet.

Det handler om at blive bedre til at observere sine tanker og følelser, så man kan blive herre over sindet, frem for at lade sig styre af det. Og ændre fokus fra vanetænkning til mere bevidsthed om sine valg og handlinger og blive mere nærværende i rutineprægede aktiviteter.

Mindfulnesstræning gennem konkrete alderssvarende øvelser kan hjælpe til selvforståelse, opmærksomhed, ro og forståelse af egne reaktionsmønstre og forholdet til andre mennesker. Det forebygger og nedsætter stress, øger rummelighed, giver tolerance, gør det nemmere at rumme ubehag og svære følelser og lærer en at tage ansvar for sit liv.

Hvorfor mindfulness i en travl skolehverdag?

Fordi mindfullness kan hjælpe og give ro i forhold til skolehverdagens mange forskellige personlige kontaktflader, de mange varierende opgaver, skift og navigation på ”udebane”.

Med enkle ”breakers”/pauser i undervisningen kan man arbejde dynamisk udadvendt og mere stille indad.

Med øvelser i mindfulness er det de stille lyttende øvelser, der kommer i spil. Ved hjælp af mindfulness træner eleven eller en elevgruppe enkle øvelser, som kan medvirke til øget fokus ved selvstændigt arbejde eller samarbejde med andre.

Der er således både fokus på elevens relationskompetence og det faglige udbytte, der kan optimeres ved opmærksomhedstræning – en slags ”selvhjælp” i mange sammenhænge.

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231