ParkAllePrivatskole

Park Allé Privatskole

Park Allé Privatskole er en værdibåren friskole, hvor arbejdet med dannelse prioriteres, både i hverdagen og som værdibeskrevne elementer i vores vision for skolen. Ud over dannelsen, prioriteres faglighed og faglige kompetencer. Således danner kompetencer og dannelse grundlag for fundamentet for Park Allé Privatskole.

Dannelsesværdierne på Park Allé Privatskole finder I bl.a. i vores Dojo-kun og i vores Medborgerskabsfag.

Dannelsessynet deler vi med Grundtvig, der mente, at alle kunne blive dannede hele og tænkende mennesker med de rette indsatser og den rette indstilling. Vi lægger bla. derfor stor vægt på dannelsesdelen i skolehverdagen.

Sammen med dannelsen, har vi på skolen også stor fokus på kompetenceudviklingen hos den enkelte elev. Vi har fokus på fagligheden, er prøveførende og arbejder med ministeriets læringsmål.

Kompetencerne kan vi måle. Dannelsen foregår imens.

Dannelsesdelen er det vi som friskole vil ekstra. Det er den del af et skoleliv, vi mener giver mere helstøbte børn, og som ”det mere” de får med i bagagen, til at møde verden.

Park Allé Privatskole har øje for, at samfundet lægger ekstremt meget vægt på det, der kan måles og vejes. Vi måler og måler, træner og træner, og sætter tidligere og tidligere ind. Men vi skal også huske det betydningsfulde: Karakterdannelsen. Bl.a. derfor har vi her på skolen fokus  på færdigheder som Nysgerrighed og Selvkontrol, og øje for at sociale færdigheder vil medføre bedre vilkår for at klare sig godt i livet. At blive mentalt robust er et af de fineste værktøjer vi kan give vores børn med i bagagen. Vores børn påvirkes så rigeligt i deres hverdag af indputs alle steder fra. De har også brug for at styrke og dyrke indre ro, robusthed, tilknytning, sammenhæng og perspektiv. Og de skal lære vedholdenhed og selvkontrol. Det er her, vi som skole mener, at vi kan gøre en forskel. Vi sætter disser værdier på skemaet og arbejder målrettet og løbende med bl.a. selvkontrol, sociale kompetencer og ro.

Vulkaner.jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231