ParkAllePrivatskole

Evaluering

Tilsynsførende på Park Allé Privatskole er Iben Lindemark, certificeret tilsynsførende.

På Park Allé Privatskole har vi valgt at blive eksternt evalueret af en fra ministeriet udpeget certificeret tilsynsførende. Den tilsynsførende kommer på besøg på skolen flere gange i løbet af skoleåret og sikrer, at skolen står mål med lovgivningen og målsætninger for at drive en fri grundskole.

Tilsynserklæringen finder I under Forside.

Skolen evaluerer selv løbende vha. bl.a. elevplaner, læringsmål, karakterer, skole-hjemsamtaler mm.

Tilbagemelding til forældrene omkring elevens faglige og sociale standpunkt finder I nøjere beskrevet under menupunktet Skolehjem samarbejdet

Evaluering af den samlede undervisning

Evalueringen af den samlede undervisning er foretaget af skolens lærergruppe i samarbejde med ledelsen i efteråret 2016.

Det samlede timetal for skolen følger det ministerielt udmeldte og fungerer. Vi har dog i år valgt at springe faget madkundskab over og i stedet bruge flere timer på håndværk og design samt svømning. Evalueringen af denne prioritering finder sted i løbet af foråret 2017.

Fagene, som er særlige for Park Allé Privatskole, skal frem over styrkes endnu mere og værdisætningen omkring dem gøres tydeligere. Kampkunst er et dannelsesfag med muligheder for den enkelte elev. Tanken om, at Dojo-kun gælder hele skoledagen, skal styrkes og dyrkes. Et meget fint koncept omkring målsætningen for faget skal igen i spil. Med indflytningen i vores nye træningssal er vi allerede godt på vej igen.

Faget Globalt medborgerskab er et dannelsesfag med fokus på det relationelle, identitet, dannelse og demokratisk dannelse. Med demokratisk dannelse i fokus på ministerielt plan i øjeblikket, synes vi, at vi er på forkant med netop dette fag. Faget vil fortsat være at finde både i det daglige og som temadage hen over skoleåret.

Skolens naturfag har været udfordret af manglende faciliteter. Med den nye eksamensform i udskolingen for naturfag, udfordres fagene yderligere. Vi har derfor valgt at omlægge skemaerne, således at to af naturfagslærerne kan parallelkøre forløb i samarbejde omkring to klasser. Forløbene tilrettelægges også som kurser, og mere projektorienteret arbejde omkring opgaver indføres også i andre fag for at øve netop denne arbejdsform. Der er en stor pædagogisk fordel i, at eleverne trænes endnu mere i at gå undersøgende og nysgerrigt til værks, i at samarbejde med andre og i at arbejde projektorienteret.

Idrætsundervisningen har været udfordret pga. manglende lokaler, men ved i dette skoleår at leje sig ind hver 2. uge, og dermed have dobbelt op på idræt hver anden uge, får eleverne et godt udbytte af undervisningen i idræt. Samtidig minimeres spildtid på transport frem og tilbage. Med Kampkunst på skemaet op til 4 gange om ugen, er der yderligere fokus på bevægelse, motorik, koordination og styrke.

Vi har ønsket at styrke vores 4. sprogfag, kinesisk, der de to første år har været at finde på skemaet en lektion om ugen. I dette skoleår er faget sat op til to enkeltlektioner om ugen med lige dele fokus på sprog og kultur. Udbyttet evalueres i forbindelse med, at næste skoleårs timetalsplan skal besluttes.

Skolens undervisningsmateriale veksler mellem online portaler, grundbøger og engangsbøger. Vekselvirkningen mellem materialerne fungerer og fortsætter. Udfordringen ved online materialet er, at eleverne hjemmefra, ikke i så stort et omfang som vi kunne ønske, hjælpes til at huske tablets, opladere og computere. Diverse udfordringer omkring net-opkobling er vi ved at have løst hele skolen rundt. Undervisningsmaterialerne evalueres årligt sidst på skoleåret.

Næste samlede evaluering finder sted marts 2018.

 

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231