ParkAllePrivatskole

Om skolen

Park Allé Privatskole er en værdibåren friskole, hvor arbejdet med dannelse prioriteres, både i hverdagen og som værdibeskrevne elementer i vores vision for skolen. Ud over dannelsen, prioriteres faglighed og faglige kompetencer. Således danner kompetencer og dannelse grundlag for fundamentet for Park Allé Privatskole.

Dannelsesværdierne på Park Allé Privatskole finder I bl.a. i vores Dojo-kun og i vores Medborgerskabsfag.

Dannelsessynet deler vi med Grundtvig, der mente, at alle kunne blive dannede hele og tænkende mennesker med de rette indsatser og den rette indstilling. Vi lægger bla. derfor stor vægt på dannelsesdelen i skolehverdagen.

Sammen med dannelsen, har vi på skolen også stor fokus på kompetenceudviklingen hos den enkelte elev. Vi har fokus på fagligheden, er prøveførende og arbejder med ministeriets læringsmål.

Kompetencerne kan vi måle. Dannelsen foregår imens.

Dannelsesdelen er det vi som friskole vil ekstra. Det er den del af et skoleliv, vi mener giver mere helstøbte børn, og som ”det mere” de får med i bagagen, til at møde verden.

Park Allé Privatskole har øje for, at samfundet lægger ekstremt meget vægt på det, der kan måles og vejes. Vi måler og måler, træner og træner, og sætter tidligere og tidligere ind. Men vi skal også huske det betydningsfulde: Karakterdannelsen. Bl.a. derfor har vi her på skolen fokus  på færdigheder som Nysgerrighed og Selvkontrol, og øje for at sociale færdigheder vil medføre bedre vilkår for at klare sig godt i livet. At blive mentalt robust er et af de fineste værktøjer vi kan give vores børn med i bagagen. Vores børn påvirkes så rigeligt i deres hverdag af indputs alle steder fra. De har også brug for at styrke og dyrke indre ro, robusthed, tilknytning, sammenhæng og perspektiv. Og de skal lære vedholdenhed og selvkontrol. Det er her, vi som skole mener, at vi kan gøre en forskel. Vi sætter disser værdier på skemaet og arbejder målrettet og løbende med bl.a. selvkontrol, sociale kompetencer og ro.

Skolens værdigrundlag bygger derfor på tre elementer

Med høj faglighed, og fokus på værdier som Ro, Arbejdsomhed, Koncentration, Engagement, Motivation

Med Dojokun, og fokus på værdier som Selvkontrol, Udholdenhed, Fokus, Respekt, Ambition

Med Globalt Medborgerskab, og værdier som Trivsel, Relationer, Fællesskab, Nærvær

 

 

Faglighed:

På Park Allé Privatskole lægger vi stor vægt på faglighed i undervisningen i alle fag. Vores lærere er fagligt velfunderede og ambitiøse. Vi har faglige ambitioner på elevernes vegne og går op i, at den enkelte elev oplever at udvikle sig fagligt. Undervisningen varieres og differentieres således at alle i elevgruppen nås. Undervisningsmaterialerne er nøje udvalgt og varierer mellem bogmaterialer og netportaler.  I undervisningen lægger vi op til, at der skal være fokus på opgaven, ro til fordybelse, og arbejdsomhed i det hele taget.

Vi følger de ministerielt fastsatte mål for både fag og timetal. Man vil derfor opleve ca  samme timetal for de forskellige fag, som i en almindelig folkeskole. Undervisningsministeriets målsætninger for fagene er både udemærkede, fyldestgørende og ambitiøse, hvorfor de passer fint til vores skoles ambitioner.

Vi går op i, at den enkelte elev lærer noget i forhold til sig selv. Her er samarbejdet med forældrene også en vigtig del. At I forældre læser ugeplanen, følger op på lektier, pakker tasken, husker det der skal huskes, følger op ved fravær mm.

Vores lektiepolitik ligger her på hjemmesiden. Lektiemængden stiger med årene. Vi forventer, at man arbejder godt med opgaverne når man er i skole.

Vi tester eleverne, som redskab til faglig udvikling. Eleverne på alle klassetrin læsetestes fremadrettet to gange årligt, hvor læsetesten skal sikre udvikling og målsætninger for den enkelte elev.  Vi har en læsevejleder ansat til både sparring og enkelt-indsatser. Samtidig har vi læsebånd om morgenen, hvor læsning trænes. Vi har derfor stor fokus på læsning og læseudvikling hver dag.

Matematik evalueres løbende gennem hele året. Det materiale vi arbejder efter, falder i emner, der evalueres efter hvert emne. Vi har derfor løbende ”snor” i den faglige udvikling i matematik også.

Vi udsender elevplaner to gange årligt i fagene dansk og matematik. Læs mere under Tilbagemelding på elevens faglige udbytte.

Afgangsprøvegennemsnittene for vores 9.klasses afgangsprøver vil fremgå af vores hjemmeside. Forår 2016 er første år vi har haft elever til afgangsprøver. I al beskedenhed klarede de sig rigtig flot.

 

Dojokun og kampkunst:

Kampkunstkonceptet kan læses her på vores hjemmeside og beskriver i detaljer formål med faget. KK er meget mere end bevægelse. Det er også dannelse. Med faget vil vi have fokus på dojokun, de 5 regler der gælder i vores dojo, og som også gør sig gældende i løbet af skoledagen i det hele taget. KK er en vigtig del af skolens profil, hvor arbejdet med dojokun går igen i hverdagen.

Dojokun:

  • Søg den perfekte karakter
  • Vær oprigtig
  • Vær stræbsom
  • Respekter andre
  • Udvis selvkontrol

Kampkunsttræningen arbejder også med fokus, koncentration, indre ro og styrke.

 

Globalt medborgerskab:

Faget tager udgangspunkt i dimensionen af Ret Pligt og Ansvar. På hjemmesiden finder i en detaljeret beskrivelse af faget.

Med faget Globalt medborgerskab ønsker vi at klæde eleverne på til at være aktive og selvstændigt tænkende i en globaliseret demokratisk verden. Medborgerskabsfaget arbejder med social ansvarlighed og sigter fremad på at danne demokratiske og ansvarlige medborgere i Danmark, i Europa såvel som i verden, og hvor dimensionerne af Ret Pligt og Ansvar går hånd i hånd.

Trivsel er i dette fag en lige så vigtig del. Trivsel er i det hele taget en vigtig parameter i hverdagen uanset.

I faget medborgerskab tages dagligdagen og trivslen op, og på temadage kommer eleverne omkring børns rettigheder, børnekonventionen, regler, pligter, ansvar, fællesskaber, konflikter, mobning, grænser, demokrati, racisme og rummelighed. Store temaer, der hver især rummer brede forløb og masser af stof til at arbejde med.

I skolens Trivsels og mobbeforebyggelsesstrategi spiller forebyggelsen en vigtig rolle. Vi arbejder forebyggende omkring alle 3 ”søjler”. I dagligdagen ved at løse konflikter og italesætte de udfordringer eleverne møder i. Vi holder jævnligt klassemøder hvor dels opståede problematikker tages op, dels temaer der er relevante debatteres i klassen, og aftaler laves.

Med alt det travle vi møder i vores hverdag, og alt det vi skal leve op til og kunne, med alle de følelser der følger med, er det vigtigt at kunne ”lande”, og mærke sig selv. Som noget nyt, sætter vi fra dette skoleår Mindfull’e Dryp på skemaet dagligt, hvor vi med få øvelser, og korte sessioner lige lander og mærker efter. Mindfulness er øvelser i nærvær, fokus, ro og koncentration, og kan med få øvelser nedsætte stressniveauet, måske helt forebygge det, og få fokus på tanker og følelser der for både børn og voksne kan være mange i løbet af en dag.Mindfulness bliver dermed også et redskab i undervisningen til bedre ro, fokus, koncentration og fordybelse.

 

Dannelsen sker ikke på skolen alene.

I forældre er vigtige samarbejdspartnere. Fællesskabet er en meget vigtig værdi på skolen. Som ny skole, med nye børn fra mange forskellige steder, hvor mange ikke lige bor i nærheden, bliver fællesskabet i skolen endnu vigtigere at få styrket og dyrket. Legegrupper, brede venskaber, sociale arrangementer mm.

At vælge Park Allé Privatskole til forpligter. Vi forventer, at I som forældre bakker op om det værdifulde fællesskab. Det er også inden for dannelsen vi mener, at I forældre spiller en hovedrolle i jeres barns skoleliv. I skal, lige som vi, være gode forbilleder, støtte op om det gode fællesskab, være rummelige overfor alle klassekammerater, tale pænt om andre, opfordre til legeaftaler på tværs, prioritere fælles arrangementer i klassen og på skolen.

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231