Bestyrelsen

Nicolaj Schrøder Wilms, formand (Skolekredsen)

Mads Dam, næstformand (Skolekredsen)

Nynne Fjord (Skolekredsen)

Mikala Huus Amdisen Bondam (Skolekredsen)

Anil Apponni Krisnan (Skolekredsen)

Jesper Berg Boje (Forældrekredsen)

Jan Larsen (Forældrekredsen)

______________________________________

Pelle Stryhn, Medarbejderrepræsentant

Amalie Therkelsen, Medarbejderrepræsentant

Jimmy Skov Glasdam Adetunji, Skoleleder

Jette Likart Jensen, Viceskoleleder

Rasmus Dalgaard Østermann SFO - leder