Globalt medborgerskab på Park Allé Privatskole

På PAP er faget GM en fast del af skemaet fra 0.-9.klasse. Klassen har en ugentlig time i faget, og hen over skoleåret er lagt hele temadage med overskriften GM dag.

Fagets indhold:

 • Relations kompetence. Social træning
 • Medborgerskab
 • Globalt udsyn
 • Klassens tid

Formål: Vi sætter Globalt medborgerskab på skemaet, da vi vægter og prioriteter social træning og undervisning i trivsel. I samspil med Medborgerskabsundervisning og udsynet mod omverdenen, bliver faget til et dannelsesfag med helhed, indblik, udsyn og kompetencer, der som overordnet mål skal styrke eleven i Hvem er jeg. I samspil med den fysiske træning (KK) kommer det hele menneske i centrum, et helt menneske, der kender sig selv, både i forhold til sig selv i det nære miljø, og som brik i det store samspil med den store omverden.

 Ved at sætte Globalt medborgerskab på skemaet, giver vi eleverne redskaber til at:

 • Møde og håndtere konflikter konstruktivt.
 • Være åbne og rummelige i forhold til hinanden.
 • Give plads til og acceptere forskelligheder.
 • Være tolerante og forstående overfor medmennesker.
 • Lære sig selv at kende. Lære at aflæse andre.
 • Være åbne verdensborgere. Være ansvarlige medborgere. Blive bevidste om dimensionen af rettigheder, pligter og ansvar som menneske, som barn, som medborger, som elev og som demokratisk medborger.

Vi ønsker en fælles kultur på skolen med fælles værdier, sprog og referenceramme. Konflikter kan ikke undgås, men med fælles referenceramme at hænge oplevelserne op på, løses de lettere. Når mange mennesker er sammen, både i det nære miljø og tværkulturelt, medfører det samspil og erfaring. Spørgsmålene Hvordan bliver jeg mødt når jeg…og Hvordan kan jeg møde andre når de…. gives værktøjer til at besvare og agere i. 

Medborgerskab fordi:

Vores elever skal have muligheder for refleksion over identitet og ageren i samspillet med andre. De skal have forudsætninger for at navigere i konflikter og livet generelt, og tage stilling til enten/eller, eller både/og. De skal lære, at der er konsekvenser af de valg vi træffer. Igennem undervisningsforløb skal eleverne have mulighed at træffe valg og udvide handlemulighederne.

Kompetencedimension: Eleverne skal have mulighed for at udvikle færdigheder i medborgerskab. De skal klædes på til at forstå det politiske spil: Den politiske omgangsform, forhandling, forståelse for love og reglers betydning.  De skal undervises i færdigheder, som kan medføre sociale forandringer, de skal have konfliktløsningsredskaber, de skal være bevidste om sprog og sprogbrug, argumentation samt mobilisering. Dette forudsætter at de får mulighed for via undervisningsforløbene og skolens hverdag, at opøve handlekompetence.

Globalt medborgerskab fordi:

I samspil med nationalt medborgerskab relateres til hele verden af identitet, samspil, kultur og tilhørsforhold. Eleverne skal lære om, hvor vi er ens og have viden om grundlæggende forskelle.

Kompetencedimension: Eleverne skal oparbejde en generel forståelse for det politiske system i andre lande, omgangsformer og livsværdier. Herved motiveres måske til at tage aktivt del og stilling som demokratisk verdensborger. 

Eksemplariske overskrifter over emner der fast arbejdes med på de forskellige klassetrin:

 1. kl. – børnekonvention og børnerettigheder
 2. kl. – børns vilkår og rettigheder
 3. kl. – regler, pligter og konflikter
 4. kl. – mobning og empati
 5. kl. – fællesskab
 6. kl. – kulturforståelse
 7. kl. – deltagelse i demokrati
 8. kl. – demokratiske principper
 9. kl. – racisme og diskrimination
 10. kl. – valgfrit emne, der passer til klassens pensum i et eller flere fag.

Årsplaner for de enkelte klassetrin udarbejdes af de lærere, der skal arbejde med faget. Emnerne er inspiration. Alle emnerne kan gå igen på alle klassetrin, niveau og kontekst tilpasset.