SFO aktiviteter

SFO’en

På Park Allé Privatskole er tilknyttet SFO fra 0.-3.klasse. SFO'en er en obligatorisk del af skoletilbuddet på skolen.

SFO-tiden er børnenes frie tid. På SFO’en er der få ting man skal, og mange ting man kan. Her er en glad og rar stemning, som alle gør sig umage med at bidrage til.

Efter en voksenstyret skoledag har børnene behov for at holde fri og lave, hvad der optager dem. Det er her, de kan være sammen med deres venner. Det er her de kan bevæge sig. Her de kan udfordre deres kreative sider. Og her, de kan finde et roligt hjørne og hvile hovedet, hvis der er brug for det.

På SFO'en er der plads til alle, aktiviteterne understøtter fællesskaber på tværs af klasserne, og når alle kender alle, er det trygt at være på SFO.

Eftermiddagen på SFO er derfor en vigtig tid for børnenes relationsdannelse og sociale udvikling.

På SFO'en holder vi også den gode tone og taler med hinanden. Vi gør os umage med at være gode kammerater, og respekterer de aftaler og regler, vi har for leg, aktiviteter og bevægelse.

Dannelse, motorisk udvikling, samvær og leg har høj prioritet på SFO’en, hvor vi prioriterer at være sammen "i virkeligheden". SFO-tiden er derfor skærmfri tid. Tablets, smart-ure, mobiler og spilkonsoller er lagt langt væk. Hovedet får en pause fra skærmen, fantasien får rum og kroppen får lov at udvikle sig via leg og bevægelse. Når skærmen er slukket, sker en masse andre sjove ting, lege udvikles, kreative ideer gror, og bevægelse og leg på kryds og tværs får rum.

Den eneste tablet, vi har på SFO, findes i vores eget diskotek, hvor børnene selv er DJ's og dansere.

Vi har dagligt flere voksenstyrede aktiviteter, som børnene kan vælge til. Aktiviteterne tilbydes på tværs af klasserne. De er synliggjort på en tavle i SFO’ens hjerte. Børnene kan altid komme med ønsker til aktiviteter.

På SFO tilbydes aktiviteter til børnene under overskrifterne

-Motorik og bevægelse

-Finmotorik og Kreative værksteder

-Madoplevelser

Vi har hver dag bevægelsesaktiviteter. Både ude i skolegården når vejret er til udendørs aktiviteter, og inde i vores multisal og/eller i Dojo. Vi tilbyder forskellige aktiviteter, da det er vigtigt, at børnene i deres fritid har mulighed for at være fysisk aktive.

Hver dag har vi kreative værksteder, hvor børnene har mulighed for at udvikle deres kreative sider. De kreative værksteder er både hverdagssysler, årstids– og højtidsbestemte aktiviteter og større projekter.

Vi har ugentlige køkkendage, hvor børnene er med til at lave mad til alle på SFO’en. Vi lægger vægt på, at børnene møder forskellige mad- og smagsoplevelser. Til jul laver vi selvfølgelig julemad. En måned om året er der dømt verdensinspireret køkken.  Herudover bager vi ofte. Når vejret er til det, laver vi mad på bål på vores bålplads.

Når aktiviteterne er afsluttet, hjælpes vi ad med at rydde op, sådan at vi igen kan finde ting og sager og sådan at der på SFO'en er overskueligt og pænt.

De voksne på SFO er nærværende, gode forbilleder, og glæder sig hver dag til at være sammen med børnene om aktiviteter, leg og fællesskab. Alle, både børn og voksne, gør sig umage for, at SFO’en er et rart sted for alle.