Optagelseskriterier

Principper for optagelse ud fra ventelisten:

  • Skolen prioriterer en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger.
  • Børn der har, eller har haft, søskende på skolen efter anciennitet på ventelisten. Definition af søskende: Børn, der deler husstand med et barn, der går på skolen.
  • Børn af ansatte på skolen efter anciennitet på ventelisten.
  • Børn efter anciennitet på ventelisten, der ønsker pladsen på det aktuelle tidspunkt.

Det er til enhver tid skolens vurdering, om vi kan tilbyde en plads, der er gældende.

Registrer et barn på vores venteliste her

Sådan fungerer det

Når i har klikket ind på ovenståede link og foretaget indbetaling, vil i modtage en e-meil med link til udfyldelse af kontaktinformationer og generelle oplysninger.

Man er først optaget på ventelisten, når vi har modtaget besvarelsen på formularen. Anciennitetsdato på ventelisten er den dato skolen har modtaget opskrivningsgebyret. Barnet er nu indmeldt på ventelisten og I vil blive holdt orienterede om aktiviteter og pladstilbud på de opgivne e-mail adresser.

Når der bliver en ledig plads i en klasse, kontakter skolen forældrene til det barn, der efter gældende princippe står først på ventelisten klassetrinnet. Der aftales et møde, hvor barne, forældrene, klasselæreren og skolelederen deltager. Til denne samtale orienteres om barnet både fagligt og socialt, lidt om familien, om skolens hverdag, regler og forventninger til eleverne og forældrene. Skolen anmoder om tilladelse til at modtage relevante informationer fra afgivende skole, børnehave og eventuelt ppr. Det vurderes derefter om barnet kan starte i klassen. Den første måned anses som en gensidig prøveperiode.
Skolen vurderer i denne om den nye elev falder godt til, dvs. bidrager positivt i hverdagen og om klassen tager godt og ordentligt imod. Dette er forudsætninger for, at eleven kan fortsætte på skolen og få en god oplevelse af skolegangen.


Såfremt man takker nej til et pladstilbud, kan man vælge at få sit barn slettet fra ventelisten eller at få sit barn sat som passiv på ventelisten. Vælger man at have sit barn stående som passiv på listen, med ønsket om at blive aktiveret på et senere tidspunkt, vil eleven dog komme ind på den aktive venteliste med en ny anciennitetsdato, som svarer til datoen for aktiveringen. 

Registrer et barn på vores venteliste her