Børnesyn

Børn gør som udgangspunkt deres bedste og har en naturlig lyst til læring og dannelse.
Børn vil gerne passe ind i fællesskabet. De er kompetente og gør det, så godt de kan ud fra de strategier og ressourcer, de har til rådighed.
Børn er selv i stand til at bidrage med løsninger til, hvilke rammer de trives bedst i.
Det er naturligt at børn afsøger grænser